JS Partner nabízí služby v oboru Informačních technologií.
Naše hlavní produkty jsou:

BPO Outsourcing

Soustřeďte své pracovní zdroje do klíčových oblastí, naplňujících vaše obchodní cíle, a podpůrné činnosti přenechte partnerům zajišťujícím Business Process Outsourcing (BPO). Více o tomto produktu

Managed Services a IT Outsourcing

Rozvíjejte a udržujte základní technologie, nezbytné pro řízení kritických procesů , vedoucích k naplňování vašich hlavních cílů za pomoci partnerů zajišťujících Managed Services a IT Outsourcing.Více o tomto produktu

Systémová integrace

Zajistěte vašim informačním systémům, vytvořením vhodných vazeb, začlenění do jediného celkového řešení, s využitím partnerů zajišťujících Systémovou integraci.Více o tomto produktu

Podnikové aplikace

Využívejte výhod informačního systému ESO9 Intranet, který se umí přizpůsobit vašim specifikům, bez nutnosti přizpůsobování vaší společnosti informačnímu systému, a který přesto zůstává otevřeným systémem, který je schopen neustále růst s růstem vaší společností.Více o tomto produktu
JS Partner aktuálně

Implementace IS ESO9 Účto ve společnosti Trivi s.r.o.

Na konci roku 2015 byla dokončena implementace IS ESO9 Účto ve společnosti Trivi s.r.o. a systém byl propojen s jedinečným informačním systémem společnosti Trivi s.r.o.. Od roku 2016 se neustále pracuje na zdokonalování jak vlastního systému společnosti Trivi s.r.o., tak na další provázanosti tohoto systému s IS ESO9 Účto.Více o novince

Implementace ve společnosti ARMEX Oil, s.r.o.

NA konci roku 2015 byl úspěšně implementován IS ESO9 Profi ve společnosti ARMEX Oil, s.r.o.. V současné době se pracuje na dalším rozšiřování implementace v dalších lokalitách po celé ČR.Více o novince

Rozšíření implementace IS ESO9 Profi a další EDI

Po úspěšné implementaci EDI komunikace se společností MAKRO/METRO, byla implementována rovněž EDI komunikace se společností AHOLD Czech Republic, a.s,. V současné době se dokončuje EDI komunikace se společností JIP východočeská, a.s..Více o novince

...