ESO9 Profi

ESO9 Profi je díky svým vlastnostem určen především pro střední a větší společnosti s vyššími nároky. Je schopen plně postihnout specifické potřeby společnosti a vytvořit tak naprosto individuální řešení s novými činnostmi, agendami a funkcionalitami.

Součástí implementace ESO9 Profi může být i úprava vzorů a typů užívaných dokladů, formulářů, rozsahu a způsobu vykonávaných činností, názvosloví datových položek atd., ale i změna samotného designu systému z pohledu uživatele. Samotné implementaci předchází tzv. „Projekt zavedení“, který řeší vlastní způsob implementace, popis jednotlivých kroků a úprav, a to až do definic vzhledu jednotlivých formulářů. „Projekt zavedení“ je tak jedním z nejdůležitějších prvků v zavádění celého řešení podnikového informačního systému u zákazníka.

Produkt ESO9 Profi zahrnuje řešené oblasti:

  • Účetnictví
  • Finance
  • Saldokonto
  • Plánování
  • Majetek
  • Nákup
  • Prodej
  • Sklady
  • Manažerské výstupy
  • CRM
  • Controlling
  • Interní evidence (úkoly)
  • Montáže, Servis
  • Evidence pošty
  • Evidence dokumentů (DMS)
  • Mzdy a Personalistika (včetně podpory HR procesů)
  • Výroba (kapacitní a materiálové plánování)
  • Work-flow
  • Doprava, Cesty
  • Servis
  • Váhy – off-line (propojení na vážní systémy)
  • Prodejna (registrační pokladny)
  • Datové schránky
  • B2B, B2C
  • Vazby na PVS (portál veřejné správy)
  • Čtečky a PDA aplikace
  • Podpora komunikace např. formou ISDOC, EDI, webové služby, import – export XML
  • Aplikace a evidence na míru podle jednotlivých branží (Agro, Odpady, CK…)

Součástí implementace ERP řešení ve společnosti může být i školení pracovníků firmy, a to až do stupně „Implementátor sytému“. Být „Implementátorem systému“ neznamená jenom obdržet certifikaci za úspěšně složenou zkoušku, ale i možnost plně využívat vývojového prostředí produktu ESO9 Profi, které je součástí dodávky systému.

Vývojové prostředí a vývojové nástroje umožňují přizpůsobení systému vlastními prostředky, a to včetně následného vývoje až do úrovně individuálních odvětvových řešení. To vše tedy bez nutnosti objednávat si tyto služby od dodavatele systému.

Přehled všech produktů
Kontakty

ÚSTÍ NAD LABEM sídlo firmy
JS a partner s.r.o., Jana Zajíce 2880/28, Severní Terasa, , Ústí nad Labem 400 01
Telefon: +420 412 840 264
E-mail: info@jspartner.cz
web: www.jspartner.cz

DĚČÍN provozovna
 
JS a partner s.r.o., Folknářská 1246/21, Děčín 2 405 30
Telefon: +420 412 840 264
E-mail: info@jspartner.cz
web: www.jspartner.cz